Sisältö - Mikä on asetteluelementti?

Viimeisin päivittäjä on Niklas Lampén (October 30, 2016 10:34)

Asetteluelementit ovat elementtejä, jotka määrittävät miten sisältöelementtejä voi sivustolla näyttää. Kaikki sisältöelementit näytetään asetteluelementtien sisällä.