Miten määritän sähköpostin allekirjoituksen

Viimeisin päivittäjä on Niklas Lampén (October 30, 2016 10:39)

Voit määrittää allekirjoituksen seuraavasti:

  1. Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://www.posti.aava.eu/
  2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta käyttäjäkuvaketta ja valitse Asetukset
  3. Välilehdellä Sähköposti valitse alakohta Allekirjoitus
  4. Määritä allekirjoitus ja klikkaa OK

Alakohdassa Aliakset voit määrittää eri aliaksille omat allekirjoitukset.